TIN TỨC & SỰ KIỆN

Một số quy định quan trọng trong dự thảo Quy chế thi tốt nghiệp THPT quốc gia và Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ 2015 đã được điều chỉnh trước khi...»đọc thêm

THÔNG BÁO

 

THÔNG BÁO

Lịch thi nghề phổ thông

»đọc thêm

TÀI LIỆU & CÔNG VĂN

 KH - Công khai chất lương năm hoc 2016-2017
 TB - Cam kết chất lượng năm học 2016-2017
 ĐĐ - Cam kết chất lượng đầu năm 2016-2017
 TB - Thông báo hợp đồng nhân viên kế toán
 KH - BA CÔNG KHAI ĐẦU NĂM 2015 - 2016
 KH - PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
 KH - CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GD 2016 - 2020
 KH - BA CÔNG KHAI 2014 - 2015
 KH - KẾ HOẠCH -Công tác kiểm tra nội bộ năm học 2015-2016
 KH - KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2015- 2016

SINH HOẠT ĐOÀN ĐỘI


Chưa có tin mới